صدور حواله سوئیفت

عمده فعالیت‌ صرافی‌های بانکی و صرافی‌های بزرگ بخش خصوصی به صدور حوالجات ارزی اختصاص می‌یابد با عنایت به فراوانی درخواست‌های واصله برای ارسال یا صدور حوالجات ارزی در این بخش به منظور آگاهی بیشتر متقاضیان محترم، روش‌های عملکردی به اختصار توضیح داده می‌شود.

(S.W.I.F.T) : صدور حواله از طریق سوئیفت صرافی ملل بخش عمده‌ای از حوالجات ارزی مورد درخواست مشتریان را از طریق سیستم سوئیفت به انجام می‌رساند. با توجه به مزایای بیشمار این روش نظیر سرعت، قابلیت، اطمینان و به اعتبار روابط کارگزاری گسترده در سطح بانک‌های معتبر جهان، وجه ارزی حوالجات در سریع ترین زمان به‌ دست مشتری خواهد رسید.